Regulamin konkursu HAIR REVOLUTION 2015

05 Mar

„Hair Revolution 2015” to konkurs dedykowany dla stylistów fryzur związanych z markami Trendy Hair Fashion oraz Mc Hair, którego celem jest wyróżnienie kreatywnej pracy fryzjera wykonanej w oparciu o najnowsze tendencje w modzie fryzjerskiej i przy użyciu wyłącznie profesjonalnych produktów firmy Schwarzkopf oraz Indola.

§1. Założenia konkursu

„Hair Revolution 2015” to konkurs dedykowany dla stylistów fryzur związanych z markami Trendy Hair Fashion oraz Mc Hair, którego celem jest wyróżnienie kreatywnej pracy fryzjera wykonanej w oparciu o najnowsze tendencje w modzie fryzjerskiej i przy użyciu wyłącznie profesjonalnych produktów firmy Schwarzkopf oraz Indola.

§2. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest firma Trendy Hair Fashion z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Głęboka 3.

§3. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pracownicy-fryzjerzy zatrudnieni w salonach fryzjerskich, związanych z firmą Trendy Hair Fashion oraz Mc Hair. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Teamu Artystycznego THF

§4. Czas trwania/przebieg konkursu

1.      Konkurs trwa od 16.02.2015 r. do 24.08.2015 r.

2.      Konkurs składa się z 3 części

3.      Część pierwsza konkursu –„TRENDY W STRZYŻENIU”

1.      Czas trwania części pierwszej: 23 luty 2015 –19 kwietnia 2015

2.      Warunkiem uczestniczenia w tej części konkursu są warunki określone w §3 oraz nadesłanie zdjęcia pracy wykonanej w temacie „Trendy w strzyżeniu” na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zdjęcie powinno być wykonane na tle logo Trendy Hair Fashion lub McHair. Zdjęcie to zostanie umieszczone na Fanpage https://www.facebook.com/trendypolska i poddane głosowaniu internautów.

3.      Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której praca zdobędzie największą ilość głosów w aplikacji umieszczonej na stronie https://www.facebook.com/trendypolska

4.      20 kwietnia na stronie internetowej organizatora http://www.trendyhair.pl/ oraz na https://www.facebook.com/trendypolska zostanie oficjalne ogłoszony zwycięzca pierwszej części konkursu.

5.      Nagrodą części pierwszej konkursu jest uczestnictwo dla jednej osoby w szkoleniu City, Cut & Culture Wiedeń 26-28.04.2015 organizowanym przez markę Schwarzkopf Professional

4.      Część druga konkursu –„TRENDY W UPIĘCIACH”

1.      Czas trwania części drugiej: 21 kwietnia 2015 –21 czerwca 2015.

2.      Warunkiem uczestniczenia w tej części konkursu są warunki określone w §3 oraz nadesłanie zdjęcia pracy wykonanej w temacie „Trendy w upięciach” na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zdjęcie powinno być wykonane na tle logo Trendy Hair Fashion lub McHair. Zdjęcie to zostanie umieszczone na Fanpage https://www.facebook.com/trendypolska i poddane głosowaniu internautów.

3.      Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której praca zdobędzie największą ilość głosów w aplikacji umieszczonej na stronie https://www.facebook.com/trendypolska

4.      22 czerwca na stronie internetowej organizatora http://www.trendyhair.pl/ oraz na https://www.facebook.com/trendypolska zostanie oficjalne ogłoszony zwycięzca drugiej części konkursu.

5.      Nagrodą części drugiej konkursu jest zestaw narzędzi fryzjerskich o wartości rynkowej 1500 złotych.

5.      Część trzecia konkursu –„TRENDY W KOLORYZACJI”

1.      Czas trwania części drugiej: 23 czerwca –23 sierpnia 2015.

2.      Warunkiem uczestniczenia w tej części konkursu są warunki określone w §3 oraz nadesłanie zdjęcia pracy wykonanej w temacie „Trendy w koloryzacji” na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zdjęcie pracy powinno być wykonane na tle logo Trendy Hair Fashion lub McHair. Zdjęcie to zostanie umieszczone na Fanpage https://www.facebook.com/trendypolska i poddane głosowaniu internautów.

3.      Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której praca zdobędzie największą ilość głosów w aplikacji umieszczonej na stronie https://www.facebook.com/trendypolska

4.      23 sierpnia na stronie internetowej organizatora http://www.trendyhair.pl/ oraz na https://www.facebook.com/trendypolska zostanie oficjalne ogłoszony zwycięzca trzeciej części konkursu.

6.      Nagrodą części drugiej konkursu jest zestaw narzędzi fryzjerskich o wartości rynkowej 1500 złotych.

§5. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy spełniającej warunki określone w §3 oraz §4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem określonych w regulaminie warunków uczestnictwa w konkursie.

3. Zgłaszana praca musi być wykonana tylko profesjonalnymi produktami firmy Schwarzkopf Professional lub Indola.

4. Efekt gotowy powinien być oryginalną pracą wykonaną w celu zgłoszenia udziału w konkursie Hair Revolution 2015. Prace wcześniej już publikowane i wykonane w innych celach nie będą oceniane.

6. Uczestnik konkursu zgłaszając pracę do udziału w konkursie jednocześnie składa oświadczenie, że dostarczone materiały nie są obciążone prawami osób trzecich. Wyraża również zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie dostarczonych materiałów w nieograniczonej ilości na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności takich jak zwielokrotniania, komunikowania dzieła publiczności bezpośrednio i za pomocą wszelkich środków technicznych w tym telewizji, Internetu – na potrzeby promocji konkursu i marki Trendy Hair Fashion. Zezwala również na wykorzystywanie swojego wizerunku przedstawionego w materiałach, w tym także w celach promujących konkurs.

5. W konkursie wezmą udział zgłoszenia wysłane najpóźniej w dniu 23.08.2015 r.

6. Zgłoszenia kierować należy na adres mailowy Organizatora konkursu:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wielkość maila nie powinna przekraczać 10Mega, w przypadku większych zdjęć zgłoszenie należy podzielić na kilka wiadomości lub spakowany folder zawierający Formularz Zgłoszeniowy oraz zdjęcie konkursowe należy wysłać przez: wetransfer.com, a następnie link wyhostowanego zgłoszenia wysłać na adres mailowy Organizatora:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wszyscy, których zgłoszenia dotrą w terminie, zgodnie z Regulaminem, otrzymają potwierdzenia drogą mailową

Osoba kontaktowa: Katarzyna Kraus, tel.: 726 997 874

7. W konkursie bierze udział i dokonuje zgłoszenia fryzjer stylista.

8. Jeden salon może być reprezentowany przez dowolną ilość fryzjerów stylistów.

9. Udział w konkursie nie podlega żadnej opłacie, jednakże uczestnik we własnym zakresie ponosi koszty przygotowań i prezentacji modelki lub modela (m.in. zużycie produktów, narzędzia pracy, strój, akcesoria, makijaż, sesja fotograficzna) oraz koszty uczestnictwa w poszczególnych etapach.

§6. Rezygnacja i wykluczenie z udziału w konkursie

1. Zgłoszenia, które nie spełniają wszystkich określonych w regulaminie wymagań nie biorą udziału w ocenie.

2. Wymogi określone w regulaminie dotyczące warunków, które winni spełniać uczestnicy, obowiązują od momentu zgłoszenia aż do zakończenia konkursu.

4. Każdy uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w konkursie, na każdym jego etapie.

§7. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki Konkursu.

2. Zadaniem Organizatora jest przeprowadzenie postępowania konkursowego wśród uczestników reprezentujących salony fryzjerskie współpracujące z firmą Treny Hair Fashion oraz Mc Hair.

3. Organizator nie zwraca kosztów wynikłych z przygotowania się do konkursu.

§8. Postanowienia końcowe

1. Materiały związane z konkursem przekazane koordynatorowi przez uczestników nie podlegają zwrotowi.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, nadesłanych prac i innych informacji o zwycięzcach konkursu oraz nazw i adresów salonów fryzjerskich reprezentowanych przez uczestników.

3. Organizator może publikować prace konkursowe w całości, w części, w nakładzie, formie i nośniku – według uznania.

4. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od uczestników konkursu będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeżeli zmiana taka będzie konieczna z przyczyn od niego niezależnych. O zmianie regulaminu uczestnicy zostaną powiadomieni.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pozdrawiam, Anna Kulec-Karampotis